Zavezujemo se k varovanju vseh osebnih podatkov. Podatki, katere ste navedli pri registraciji, ne bodo uporabljeni v nobene druge namene, kot pošiljanje naročenega blaga, predračunov, računov in ostalo potrebno komunikacijo. Podatki registriranih uporabnikov ne bodo v nobenem primeru predani tretji osebi.